Love Quotes in Malayalam – 9

love Quotes in Malayalam

കൈവിട്ടു പോകുമെന്ന പേടി കൊണ്ട് ഉള്ളിലൊളിപ്പിച്ച നൂറായിരം നഷ്ടപ്രണയങ്ങളുടെ കഥ പറയാനുണ്ടാകും ഓരോ ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്കും…

Kaivittu pokumenna pedi kond ullilolipicha noorayiram nashttapranayangalude katha parayanundakum oro class murikalkkum…

Trending