Sad Quotes in Malayalam – 15

Sad Quotes in Malayalam

പൊതു സ്വഭാവവും പുറം കാഴ്ചയും കണ്ട് ആരും ഒന്നാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്… അങ്ങനെ ആകുമായിരുന്നെങ്കിൽ പശയും പശകുപ്പിയും ഒന്നാകണമായിരുന്നു….!

Pothu swabhavavum puram kazhchayum kand aarum onnanenn thettidarikkaruth.. Angane aakumayirunnenkil pashayum pashakuppiyum onnakumayirunnu..!

Trending