Sad Quotes in Malayalam – 29

Sad Quotes in Malayalam

സ്നേഹിച്ചവരെ മറക്കാൻ നീയല്ലല്ലോ ഞാൻ..

Snehichavare marakkan neyallallo njan..

Trending