30+ Best Tongue Twisters in Malayalam

Tongue Twisters in Malayalam: Hello guys! Are you in search of the best Malayalam Tongue Twisters? Then you are in the right place. In this article, we are going to share 30+ Best Tongue Twisters in Malayalam. We have searched the whole internet as well as referred to some offline articles to pick the best popular Malayalam tongue twisters for you.

The beauty of any language is defined by the words and phrases used in it. Malayalam is actually a complete language, with a collection of pure words on one side. On the other hand, its vocabulary is also full of simple words used in general conversation. If you are able to pronounce the Malayalam tongue twisters correctly then you can pronounce the Malayalam language correctly. So let’s see what are the Malayalam Tongue Twisters. Let’s begin..

What are Malayalam Tongue Twisters?

Malayalam Tongue Twisters are sentences or lines which are difficult to pronounce due to the reputation of malayalam words or synonyms. Sometimes the actual meaning of the sentenses will change if you misspronounce any malayalam tongue twister and it will definitly cause a laugh.

In today’s article, I am going to share with you some of the famous Tongue Twisters in Malayalam. Tongue twisters should be read aloud after reading once. The repetition of words or letters can cause the tongue to twitch and sometimes change the meaning. This will definitely make the crowd laugh. Everyone who reads this article should try to repeat the following Tongue Twisters in Malayalam aloud.

Tongue Twisters in Malayalam

 1. വടി പുളിയേക്കേറി, പുളി വടിയേക്കേറി!
 2. ഉരുളയുരുട്ടിയുരുളിയിലിട്ടാല് ഉരുളയുരുളുമോയുരുളിയുരുളുമോ.
 3. കുട്ടൻ കുപ്പി തപ്പി, തട്ടാൻ തട്ടി കുപ്പി
 4. പുളി വടി, വടി പുളി
 5. ആന അലറലോടലേറൽ.
 6. റെഡ് ബൾബ് ബ്ലൂ ബൾബ്, ബ്ലൂ ബൾബ് റെഡ് ബൾബ്.
 7. സൈക്കിൾ റാലി പോലൊരു ലോറി റാലി.
 8. പത്തനാപുരത്ത് പത്തു പച്ച തത്ത ചത്ത് കുത്തി ഇരുന്നു.
 9. കളകളമിളകുമൊരരുവിയലകളിലൊരുകുളിരൊരുപുളകം..!
 10. രാമമൂർത്തിയുടെ മൂത്ത പുത്രൻ കൃഷ്ണമൂർത്തി..
 11. പേരു മണി പണി മണ്ണു പണി..
 12. ഉരുളീലൊരുരുള..!!
 13. പെരുവിരലൊരെരടലിടറി..!
 14. തെങ്ങടരും മുരടടരൂല..
 15. വരൾച്ച വളരെ വിരളമാണ്..!
 16. അറയിലെയുറിയില്‍ ഉരിതൈര്..!!
 17. പാറമ്മേല്‍ പൂള, പൂളമ്മേല്‍ പാറ..!!
 18. വണ്ടി കുന്ന് കേറി, കുന്ന് വണ്ടി കേറി..!
 19. അരമുറം താള്‌ ഒരു മുറം പൂള്‌..!
 20. അലറലൊടലറലാനാലയില്‍ കാലികൾ..!
 21. ഉരുളിയിലെ കുരുമുളക് ഉരുളേലാടുരുളല്‍..!
 22. തച്ചൻ ചത്ത തച്ചത്തി ഒരു തടിച്ചി തച്ചത്തി..!
 23. തച്ചന്‍ തയ്ച്ച സഞ്ചി, ചന്തയില്‍ തയ്ച്ച സഞ്ചി..
 24. അരയാലരയാൽ ആലരയാലീ പേരാലരയാലൂരലയാൽ..
 25. ചരലുരുളുമ്പോൾ മണലുരുളൂലാ മണലുരുളുമ്പോൾ ചരലുരുളൂലാ..!
 26. അന്തിക്ക് കുന്തിദേവി കിണ്ടി കഴുകുമ്പോൾ കിണ്ടികളിൽ ഒരു കിണ്ടിയുരുണ്ട് കുണ്ടിൽ വീണു..!!
 27. തണ്ടുരുളും തടിയുരുളും തണ്ടിൻ‌മേലൊരു ചെറുതരികുരുമുളകുരുളും..
 28. ഉരുളയുരുട്ടിയുരുളിയിലിട്ടാല്‍ ഉരുളയുരുളുമോയുരുളിയുരുളുമോ..
 29. കരളിനുമലരിതളുതിരുമൊരളികുലമിളകിയ ചുരുള്‍ അളകം..
 30. പച്ചപ്പച്ച തെച്ചിക്കോല്‌ പറ്റേ ചെത്തി ചേറ്റിൽ പൂഴ്ത്തി..!
 31. ഉരലാൽ ഉരുളിയുരുളിയാൽ ഉരലുരുളുമോ ഉരുളിയുരുളുമോ..!

Final Words on Tongue Twisters in Malayalam

The above are some of the famous Tongue Twisters in Malayalam. I hope you have already tried to say at least a few of those. Kids and adults alike are asking Tongue Twisters in Malayalam to test friends for a joke.

You can practice the above Malayalam Tongue Twisters to improve your pronunciations in Malayalam language. Some people can’t pronounce some alphabets of Malayalam language. Those people can defenitly practice these Malayalam tongue twisters to overcome such problems. If you know more than this don’t forget to comment below.

Feel free to Share this article with your friends and family on Whatsapp and Facebook Groups. Information is free spread knowledge.

Leave a Comment